Hvad er en andelsbolig ?


Som medlem af en andelsboligforening ejer man ikke en bestemt del af ejendommen, men har brugsretten til en bestemt bolig i foreningen og til foreningens fællesarealer.
Man betaler en månedlig boligafgift til foreningen til dækning af ydelsen til kreditforening, opsparingen til udvendig vedligeholdelse, fællesudgifter med mere. Man har pligt til selv at stå for boligens indvendige vedligeholdelse, samt at afregne el, gas og varme direkte med leverandøren.
Som medlem af en andelsboligforening ejer man en andel af foreningens formue og har ret til at være med til at træffe alle beslutninger vedrørende foreningen og dens drift. I praksis sker det på den årlige generalforsamling.
For at blive medlem af en andelsboligforening skal man betale et indskud maksimalt svarende til den pågældende boligstørrelses andel af foreningens formue tillagt værdien af eventuelle forbedringer i boligen.