Husorden fra AB Lindegården Andelsboligforening - www.ab-lindegaarden.dk
VELKOMMEN      NYHEDER      OMKRING      ANDEL      DOKUMENTER      BILLEDER      VENTELISTE      DIVERSE      KONTAKTHusorden
Her er er en lille del af vores husorden, den komplette husorden kan læses her.

Afspilning af musik : Afspilning af musik eller anden støjende underholdning skal foregå for lukkede døre og vinduer. Det er almindelig skik, at varsle sine naboer, hvis der holdes fest. Vi henstiller til, at man ikke uden forudgående varsling, ved opslag i opgangene, spiller høj musik efter kl. 22:00. Vi skal alle kunne være her.

Hamren og boring : Hamren, boring af huller i væggene skal foregå indenfor følgende tidspunkter:
- Alle hverdage og lørdag kl. 08.00–20.00
- Søndag og helligdage kl. 10.00–16.00

Opgange og kældergange : Det er FORBUDT at opbevare effekter på trapper og i kældergange. Der SKAL være fri passage, da vores trapper er vores eneste flugtvej. Du SKAL straks fjerne effekterne. Hvis der opstår en brand og brandvæsenet ikke har fri passage, så kan det koste liv og såfremt ejendommens forsikring ikke vil dække skaderne som følge af brand, så det vil være dig, som opbevarer effekter på trapper eller i kældergange, der vil skulle betale alle omkostninger. Sko og andre private ejendele må IKKE henstilles på trapper og i kældergange (dette gælder også for gæster). Effekter på trapper og i kældergange fjernes uden varsel og uden erstatningsansvar.

Storskrald : Storskrald – og kun storskrald – ikke almindeligt køkkenaffald, bliver afhentet én gang om måneden. Se opslag på døren ned til storskralderummet. Køkkenaffald skal pakkes ind i lukkede poser, og kommes i affaldsskaktene. Du kan læse mere omkring affaldssortering her.

Husdyr : Det er IKKE tilladt at holde husdyr, dog er det tilladt at holde 1 kat eller 1 fugl pr. lejlighed. Dyrene må IKKE genere ved hyppig og vedvarende støjen eller på anden måde genere andre i ejendommen.

Ophold i gården : Ophold i gården er på betingelse af, at man rydder op efter sig selv og/ eller sine børn og gæster. Cykelkørsel i gården er IKKE tilladt. Knallerter og motorcykler SKAL trækkes. Boldspil er IKKE tilladt. Der skal være ro i gården efter kl. 21:00.

                        


www.ab-lindegaarden.dk
Copyright 2007-2024 © All Rights Reserved
[ Håndtering af personoplysninger ]