Omkring udluftning AB Lindegården Andelsboligforeningen - www.ab-lindegaarden.dk
VELKOMMEN      NYHEDER      OMKRING      ANDEL      DOKUMENTER      BILLEDER      VENTELISTE      DIVERSE      KONTAKTUdluftning
Vores ejendom er bygget i 1936, med de metoder man brugte dengang.
Det betyder at ydervæggene, og vægge mod opgang kun bruger murstenene som isolering.

Lidt omkring indeklima : Vores ejendom er af ældre dato, hvilket har stor indflydelse på indeklimaet i din lejlighed og gode udluftningsvaner er derfor vigtige. Særligt i vintermånederne hvor der er tendens til kondensdannelse på vinduerne, når temperaturen falder udenfor og tilsvarende stiger indenfor. Luften i en lejlighed kan dog også hurtigt blive for fugtig som følge af fx. madlavning, vask, badning og vanding af potteplanter. Den fugtige luft kan være årsag til fugtskader og mugpletter (skimmelsvamp) og til sundhedsskadelige påvirkninger fx. husstøvmider som op mod 10% af befolkningen er allergiske overfor, med symptomer som høfeber og astma.
Mange tror, at en lejlighed ventilerer sig selv, men det er sjældent tilfældet. Beboere skal derfor selv sørge for, at der udluftes tilstrækkeligt til at fjerne den fugt, der opstår i lejligheden. Et godt indeklima forudsætter god ventilation.

Husk at i vores vedtægter står der under Vedligeholdelse stk.1 at : Under andelshaverens vedligeholdelsespligt henhører også pligt til at sørge for, at indeklima og øvrige forhold i andelshavers lejlighed til enhver tid er af sådan art, at risikoen for angreb af insekter, skimmelsvamp og tilsvarende bygnings-angreb hindres mest muligt. I tilfælde af, at det konstateres, at sådanne angreb skyldes andelshavers tilsidesættelse af sine pligter, er andelshaver ansvarlig for udbedring af skader forårsaget herved, herunder også for eventuelle skader uden for andelshavers egen lejlighed.

10 gode råd om skimmelsvamp :
  1. Sørg for at holde boligen tør. Så kan du i de fleste tilfælde undgå skimmelsvamp.

  2. Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i boligen 5-10 minutter flere gange dagligt. Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når du har været i bad eller laver mad.

  3. Tænd emhætten eller åbn vinduet ved madlavning, især bagning, kogning og stegning, er blandt de største syndere til et dårligt indeklima.

  4. Tør ikke vasketøj indendørs. Hæng tøj til tørre udenfor eller brug vores tørretumbler i vaskerummet.

  5. Hold den samme temperatur i alle rum i hjemmet. Temperaturen må ikke være lavere end 18 grader.

  6. Hold friskluftsventiler i vinduesrammer åbne, og se om aftrækskanaler fungerer og er rene.

  7. Gør rent fordi skimmelsvampe kan gro i støv, hvis der er tilstrækkelig fugt, og ophobet støv kan indeholde svampesporer og andre svampedele, der kan genere allergikere. Jævnlig støvsugning fjerner svampedele og grobunden for nye svampe.

  8. Pas på de kolde ydervægge, man vil ofte opleve at ydervæggene er betydeligt koldere end de indre vægge. I disse tilfælde er det vigtigt ikke at placere møbler med fast bagside op ad væggen. Vi anbefaler min. 10 cm. mellem væg og møbel for at sikre luftcirkulation og undgå kondens.

  9. Husk at tørre vægge og gulv i baderum af med en skraber eller et håndklæde. Hæng håndklædet til tørre udendørs.

  10. Hold øje med vandskade og hvis det opstår, skal du sørge for at kontakte bestyrelsen, så skaden kan blive udbedret hurtigst muligt.


Link til Bolius omkring indeklima og skimmelsvamp :

                        


www.ab-lindegaarden.dk
Copyright 2007-2024 © All Rights Reserved
[ Håndtering af personoplysninger ]