Venteliste


For at blive skrevet op på A/B Lindegårdens venteliste, skal du anbefales af én af vores andelshavere. Er du ikke i familie med nogen i ejendommen eller har en forbindelse til én af vores beboere, kan du ikke blive optaget på ventelisten.Optagelse på venteliste sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Der skal betales at administrationsgebyr på kr. 350,00.Listerne ajourføres løbende i forbindelse med handler. Såfremt der ikke hvert år inden udgangen af Januar måned er indsendt skriftlig bekræftelse på, at ansøgningen stadig er gældende, vil pladsen på ventelisten mistes. Ligeledes SKAL flytning meddeles.Ved returpost eftersendes denne ikke.I øvrigt henvises til Andelsboligforeningens vedtægter.Hvis du eller I vil købe en andel eller ønsker at komme på vores venteliste, skal du kontakte bestyrelsen.